Reparació

Faciliti’ns les següents dades per a poder gestionar un servei d’assistència tècnica per avaria per als seus equips.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
(el trobaren en una etiqueta enganxada a la unitat formada per lletres i números)
Pot adjuntar fotografia de l'etiqueta tècnica del seu equip per identificar el model i número de serie.

Adreça per a l’assistència tècnica:

Dades de Contacte

Indiqui'ns si és particular /empresa/instal·lador-mantenidor